Урок - гра "Найрозумніший"(для 11 класу)

Мета: повторити і закріпити основні поняття, вміння, навички; формувати і розвивати пізнавальний інтерес, зацікавленість учнів та їх творчість.

І тур

У першому турі гри беруть участь 12 осіб, їхнє завдання - правильно відповісти на запитання шляхом вибору правильної відповіді із заданих чотирьох. Учасники пишуть відповіді на аркушах паперу. Журі стежить за відповідями учасників та веде підрахунки. За правильну відповідь - 1 бал.

1. Наука, що вивчає властивості інформації, закономірності її пошуку, збирання, збереження, передавання і обробки:

 • математика;
 • інформатика;
 • фізика;
 • література.

2. Яка найменша одиниця кодування інформації?

 • байт;
 • кілобайт;
 • мегабайт;
 • біт.

3. Алфавіт якої системи числення складається лише з двох цифр: 0 та 1?

 • двійкової;
 • десяткової;
 • вісімкової;
 • шістнядцяткової.

4. Мінімальний елемент зображення, що формується на екрані монітора:

 • піксель;
 • біт;
 • бітрейт;
 • байт.

5. Який французький учений створив першу арифметичну машину, що виконувала операції додавання та віднімання?

 • Едмонд Гантер;
 • Блез Паскаль;
 • Біл Гейтс;
 • Джон Фон Нейман.

6. Американська фірма, яка є лідером у виробництві комп'ютерного програмного забезпечення:

 • Міcrosoft;
 • Аdidas;
 • Аррlе;
 • IBM.

7. Загальна назва програмного забезпечення англійською мовою:

 • hardware;
 • рrograms;
 • software;
 • арріliсаtions.

8. МS-DOS, Unix, Linux - це назви:

 • драйверів;
 • операційних систем;
 • утиліт;
 • програмних оболонок.

9. Яка програма не входить до складу професійного пакета Місrosoft Office?

 • Ехсеl;
 • Lingro;
 • Роwer Роіnt;
 • Оutlook.

10. Комп'ютерна мережа, яка охоплює всі континенти й містить великі обсяги інформації:

 • АRPaNet;
 • Іntranet;
 • Іntеrnet;
 • Теlnet.

11. Такі програми, як DrWeb, Total 360, Avast є:

 • графічними прикладними програмами;
 • антивірусними програмами;
 • архіваторами;
 • перекладачами.

12. Розширення .mp3 мають:

 • музичні файли;
 • системні файли;
 • текстові файли;
 • відеофайли.

II ТУР

У грі залишаються 6 учасників, які набрали найбільшу кількість балів. Наступні випробування - відповіді на запитання з певної теми (категорії). Кожен з учасників по черзі обирає певну категорію запитань.

Далі ведучий за визначений час (30 с) ставить певну кількість запитань, на які повинен відповісти учасник, який обрав категорію. Після обрання категорії вона не входить до переліку доступних для інших учасників категорій.

Кожен учасник обирає дві категорії. Для визначення порядку обрання учасниками категорій проводиться додаткове випробування.

За правильну відповідь учасник отримує 1 бал.

Додаткове випробування

Учасникам пропонують задачу, розв'язок якої вони повинні показати журі. У якій послідовності (тобто з якою швидкістю) учасники впораються із завданням, в такій послідовності вони виконуватимуть наступне завдання.

 • Папуга капітана Флінта вивчив 1567 лайок різними мовами, з них:
 • 271 лайка - англійською;
 • 352 - французькою;
 • 127 - іспанською.

Інші лайки папуга запозичив з російської мови. Скільки лайок запозичив папуга капітана Флінта з російської мови?

2. Щоб знайти піратський скарб, треба пройти від старого дуба:

 • 12 кроків на північ;
 • потім 5 кроків на південь;
 • потім ще 4 кроки на північ;
 • і ще 11 кроків на південь.

Де заритий піратський скарб?

3. Один учений винайшов граблі, які, якщо на них наступити, б'ють по чолу не 1 раз, як звичайні, а 8 разів. Скільки разів можуть ударити тебе по чолу такі граблі, якщо ти наступиш на них 12 разів?

Категорія «Пристрої введення інформації»

 • Назвіть основні пристрої введення інформації.
 • Для чого потрібен скроллер на миші?
 • Які різновиди миші ви знаєте?
 • Призначення клавіші СарsLock.
 • Назвіть функціональні клавіші.
 • Яка клавіша призначена для копіювання поточного вигляду екрана у буфер обміну?
 • Як вмикається мала цифрова клавіатура?
 • Який пристрій використовують для введення графічної інформації з паперу в комп'ютер?
 • Які види сканерів ви знаєте?

10.У яких одиницях виміряється роздільна здатність сканера?

Відповіді:

 • Клавіатура, миша, сканер.
 • Для швидкого переміщення по документу (але залежно від програми - може використовуватися для зміни масштабу).
 • Оптична, інфрачервона, безпровідна.
 • Вмикання/вимикання режиму введення великих літер.
 • F1-F12.
 • РrintScreen.
 • Натисненням клавіші NumLock.
 • Сканер.
 • Ручні, планшетні та барабанні.
 • DPI (Dots Per Inch).

Категорія «Пристрої для виведення інформації»

 • Назвіть основні пристрої для виведення інформації.
 • У яких одиницях вимірюється розмір екрана монітора по діагоналі?
 • Як поділяються монітори за принципами дії?
 • Наведіть приклад роздільної здатності екрану монітору,
 • Назвіть переваги рідкокристалічних моніторів.
 • Які види принтерів ви знаєте?
 • До яких портів зазвичай підключаються принтери?
 • Назвіть принтер з найвищою швидкістю та якістю друку.
 • Для чого потрібен плоттер?
 • Який принтер зазвичай обирають для домашнього використання?

Відповіді:

 • Монітор, принтер, плоттер.
 • Дюйм.
 • Монітори на основі електронно-променевої трубки, рідкокристалічні, плазмові.
 • 300 х 600,1024 х 768 тощо.
 • Ергономічність, гарний дизайн, менша шкідливість для очей.
 • Матричні, струменеві, лазерні та термодрукуючі.
 • LРТ, USB.
 • Лазерний.
 • Для друкування графічної інформації на паперових носіях великого формату.
 • Струменевий.

Категорія «Апаратне забезпечення ПК»

 • Основний пристрій в комп'ютері, «залізо, яке думає».
 • Основна характеристика процесора.
 • Які типи сучасних процесорів ви знаєте?
 • Одиниці вимірювання оперативної пам'яті.
 • Перекладіть англійською мовою «пам'ять з довільним доступом».
 • Один з пристроїв, призначений для зберігання великих обсягів інформації в ПК.
 • Назвіть ємність вінчестерів.
 • Де розміщується мікропроцесор у ПК?
 • Що використовують для охолодження процесора ПК або вінчестера вели кого обсягу?
 • Які складові системного блоку відповідають за відео- та звук?

Відповіді:

 • Процесор.
 • Швидкодія, або тактова частота.
 • Реntium, Аthlon, Duron, Сеlеrоn тощо.
 • Мегабайти, кілобайти.
 • Random Access Memory.
 • Вінчестер або жорсткий диск.
 • 20,40, 60, 80, 120 і більше Гігабайт.
 • На материнській платі.
 • Вентилятор або Сооler.
 • Звукова та відеокарта.

Категорія «Програмне забезпечення ПК»

 • Як англійською мовою називається програмне забезпечення ПК?
 • Назвіть прикладну програму створення текстових документів; яка входить до складу пакету Міcrosoft Office.
 • Назвіть прикладну програму для створення електронних таблиць, яка входить до складу Міcrosoft Office.
 • Програма Роwer Point призначена для ...
 • Які прикладні програми, для роботи з графічною інформацією ви знаєте?
 • Наведіть три різновиди операційних систем Windows.
 • Які ще операційні системи, крім Windows XP, ви знаєте?
 • Назвіть хоча б одну оболонку операційної системи.
 • Які мови програмування ви знаєте?
 • Назвіть види програм-перекладачів.

Відповіді:

 • Software.
 • Міcrosoft Word.
 • Міcrosoft Ехсel.
 • Створення презентацій.
 • Соrel Draw, Inkscape, Paint.NET, Adobe Photoshop, The Gimp.
 • Windows 98, Windows XP, Windows 7, Windows 10.
 • Linux, Unix.
 • Norton Commander, FAR Manager, Total Commander.
 • Раscal, Delphi, С++ тощо.
 • Free Translation, Dicter 3.32, Google Translate Desktop 2, Lingoes 2.8.1, PROMT

Категорія «Носії інформації»

 • Яка найменша одиниця кодування інформації?
 • Назвіть одиниці подання даних у порядку зростання?
 • Який обсяг має нова чиста дискета?
 • Яка різниця між дисками СD-R та СD-RW?
 • Який обсяг нового чистого лазерного диска?
 • Який обсяг нового одностороннього DWD?
 • Який обсяг нового двостороннього DWD?
 • Пристрій, призначений для читання СD дисків.
 • По яких концентричних колах відбувається запис на диски?
 • Найменша фізична ділянка поверхні диска, на яку можна записати дані.

Відповіді:

 • Біт
 • Байт, кілобайт, мегабайт, гігабайт, терабайт.
 • 1,44 Мегабайта.
 • На СD-R можна записати 1 раз, на СD-RW- багато разів.
 • 700 мегабайт.
 • 3,95 гігабайт.
 • 7,9 гігабайт.
 • СD-ROOM.
 • По доріжках.
 • Сектор.

Категорія «Графічний редактор Раіnt»

 • Як можна завантажити графічний редактор Раіnt?
 • За допомогою команд якого меню можна виділяти, копіювати чи переміщати фрагмент для малюнка?
 • Назвіть стандартні графічні примітиви, які можна намалювати в графічному редакторі Раіnt.
 • Назвіть інструменти малювання в графічному редакторі Раіnt.
 • Скільки кольорів містить стандартна палітра кольорів графічного редактора Раіnt?
 • Скільки кольорів містить додаткова палітра кольорів графічного редактора Раіnt?
 • Який максимальний масштаб для перегляду малюнка передбачено в графічному редакторі Раіnt?
 • На яку стандартно задану градусну міру можна повернути малюнок у графічному редакторі Раіnt?
 • Яку клавішу необхідно додатково натиснути під час побудови правильного кола та правильного квадрата в Раіnt?
 • Для відновлення випадково стертого зображення необхідно натиснути ...

Відповіді:

 • Пуск/ Все программы/ Стандартные.
 • Вкладка Главная.
 • Овал, лінія, прямокутник.
 • Олівець, пензель.
 • 20 кольорів.
 • 20 кольорів.
 • 800%.
 • 90°, 180°, 270°
 • Shift.
 • Сtrl+ Z.

Категорія «Службові програми Windows»

 • Як завантажити службові програми операційної системи ?
 • Назва системної утиліти, яка призначена для вилучення файлів з вінчестера.
 • Які є режими управління програмою очистки диска?
 • Назва службової програми, яка сканує диск, знаходить і усуває всі помилки.
 • Які саме файли може автоматично вилучати програма «Очистка диска»?
 • Назва програми, яка здійснює найоптимальніше розміщення файлів на диску.
 • Назва програми, призначеної для реанімації ОС у випадку збою.
 • Назва утиліти, яка повністю автоматизує всі процедури щодо сервісу ПК.
 • Як часто рекомендовано проводити дефрагментацію диска?
 • Як часто рекомендовано проводити очистку диска?

Відповіді:

 • Пуск/Все программы/Стандартные/Служебные.
 • Очистка диска.
 • Ручний та автоматичний.
 • Перевірка диска.
 • Інтернет-кеш, файли з кошика, тимчасові файли та інші.
 • Дефрагментація диска.
 • Відновлення системи.
 • Майстер обслуговування.
 • Один раз на тиждень.
 • Один раз на кілька днів.

Категорія "Панель управління Windows "

 • Де знаходиться набір інструментів для налагодження певних параметрів операційної системи?
 • Як завантажити панель управління в ОС Windows?
 • Назвіть фразу «Панель управління» англійською мовою.
 • Який компонент панелі управління дає змогу змінювати роздільну здатність та частоту оновлення зображення на екрані монітора?
 • Який компонент панелі управління дає змогу змінювати вигляд курсору?
 • За допомогою якого компонента панелі управління можна встановлювати дату та час, часовий пояс?
 • Який компонент панелі управління відповідає за налагодження ОС та роботу з нею?
 • Який компонент панелі управління дає змогу керувати якістю та гучністю звуку, налагоджувати мультимедійне устаткування?
 • Який компонент панелі управління дає змогу додавати та вилучати шрифти з системи?
 • Чи обов'язково вилучати програми за допомогою засобів панелі управління?

Відповіді:

 • Панель управління.
 • Пуск//Панель управління.
 • Соntrol Panel.
 • Екран.
 • Миша.
 • Дата та час.
 • Система.
 • Звук та мультимедіа.
 • Шрифти.
 • Так.

Категорія «Вірусологія ПК»

 • Програма що здатна до саморозмноження, додає свої копії до файлів та має руйнівну дію.
 • Чи можна заразити комп'ютер вірусом через Інтернет?
 • Як називають віруси, які заражають завантажувальні сектори HDD та FDD?
 • Як називають віруси, які заражають файли документів програм Word, Ехсel?
 • Як називають віруси, які заражають антивірусні програми?
 • Як називають нескінченну кількість повідомлень з метою виведення з ладу комп'ютера?
 • Як називають віруси, які фальсифікують дані так, що програма отримує неправильну інформацію?
 • Резидентні програми, які постійно знаходяться в пам'яті комп'ютера і контролюють усі операції.
 • Наведіть приклади антивірусних програм.
 • Назвіть основні компоненти антивірусної програми Kaspersky Antivirus.

Відповіді:

 • Вірус.
 • Так.
 • Завантажувальні.
 • Макровіруси.
 • Ретровіруси.
 • Поштова бомба.
 • Стелс-віруси.
 • Сканери.
 • Total 360, DrWed, Nod32.
 • Моnitor, Scаner, UpDater .

Категорія " Архівація даних"

 • Наведіть приклади програм-архіваторів.
 • Архів можна створити лише в тій папці, де знаходяться файли, які архівуються?
 • Якщо необхідно одержати однакові дані як до архівації, так і після, то який тип стиснення використовують?
 • Чи можна розбити архів на окремі частини?
 • Назвіть три основні характеристики архіватора.
 • Що таке SFX-архів?
 • Як можна захистити архів від несанкціонованого доступу?
 • Яка з версій ОС Windows має вбудований архіватор Zір?
 • Архіватор Rar зберігає в архіві додаткові дані, які дають змогу відновити початковий стан архіву у разі його пошкодження?
 • Який тип архіву необхідно створити для тривалого зберігання файлів?

Відповіді:

 • RAR, ZIP, ARJ.
 • Ні.
 • Стиснення без втрат.
 • Так.
 • Якість, швидкість та ступінь стиснення.
 • Це архів, що сам себе розпаковує.
 • Встановити пароль.
 • Windows ХР.
 • Так.
 • Неперервний.

Категорія «Робочий стіл Windows»

 • Програмне середовище за допомогою якого запускаються та виконуються всі інші програми, та виконується керування пристроями комп'ютера й забезпечується ефективне їх використання користувачем.
 • Назвіть службову програму, що призначена для навігації файловою структурою.
 • Назва системи вікон, що використовується для операцій з дисками та апаратними засобами.
 • За допомогою якого значка робочого столу, можна одержати доступ до комп'ютерів, які знаходяться в мережі?
 • Який значок на робочому столі дає змогу повернути вилучені файли або видалити їх зовсім?
 • Елемент графічного інтерфейсу, який використовується для швидкого запуску програм або перемикання між запущеними програмами та файлами.
 • Де знаходиться набір інструментів для налагодження певних параметрів операційної системи?
 • Для «гарячого» перезавантаження комп'ютера слід натиснути комбінацію клавіш...
 • Зареєстрована операційною системою іменована послідовність байтів, що знаходиться у зовнішній пам'яті комп'ютера.
 • Як називають розділ файлової системи, який може містити файли та вкладені каталоги?

Відповіді:

 • Операційна система.
 • Провідник.
 • Мій комп'ютер.
 • Моє мережеве оточення.
 • Корзина.
 • Панель задач.
 • Соntrol Panel (Панель управління).
 • Аlt + Сtrl + Del.
 • Файл.
 • Папки чи каталоги.

Категорія «Робота з файлами та папками Windows»

 • Що позначає розширення файла?
 • Яке розширення зазвичай мають виконувані файли, тобто файли програм?
 • Користувачі для зручності групують файли в...
 • Значок, який є посиланням на існуючий файл чи папку.
 • Для того, щоб відкрити файл чи папку, треба...
 • Як скопіювати в буфер обміну файл за допомогою клавіатури?
 • Як вставити з буфера обміну файл за допомогою клавіатури?
 • Як створити нову папку на робочому столі в ОС Windows?
 • Як з допомогою клавіатури активізувати кнопку Пуск?
 • Як за допомогою клавіатури закрити активне вікно?

Відповіді:

 • Тип файлу.
 • .ехе, .соm
 • Папки (каталоги).
 • Ярлик.
 • Виділити й двічі натиснути ліву кнопку миші.
 • Сtrl+С.
 • Сtrl +У .
 • Наприклад, на вільній ділянці вікна робочого столу визвати контекстне меню й вибрати Создать/ Папку.
 • Сtrl +Esc
 • Alt + F4.

ІІІ ТУР

У грі залишаються 3 учасники, які набрали найбільшу кількість балів. За допомогою додатковою завдання визначають порядок їх відповіді на поставлені запитання.

Кожен учасник гри отримує картку певного кольору, відповідно запитання його теми розмальовані в його колір. Учасникам пропонують обирати із заданого поля запитання за номерами та кольорами.

За правильну відповідь на запитання своєї теми учасник отримує 2 бали. За правильну відповідь на запитання суперника учасник отримує 3 бали, а за відповідь на запитання загального характеру-1 бал.

Загальні запитання

 • Що являє собою метод роботи з файлами Draw & Drop?
 • Яка суттєва різниця між резидентним та нерезидентними вірусами?
 • Які ви знаєте види комп'ютерних мереж?
 • Охарактеризуйте основне призначення провайдера.
 • Наведіть приклади програм електронних перекладачів.
 • Наведіть приклади професій, у яких можна застосовувати ПК.
 • Назвіть які ви знаєте типи сканерів.
 • Наведіть основні характеристики вінчестера.
 • Як правильно завершити роботу в ОС Windows?
 • Назвіть призначення Веб-браузера.
 • Якщо вам потрібен кольоровий принтер для домашнього використання за оптимальну ціну, ви оберете...
 • Функціональні клавіші - це ...

Відповіді:

 • Це переміщення чи копіювання файлів шляхом їх перетягування за допомогою лівої чи правої кнопки миші.
 • Резидентні віруси знаходяться в оперативній пам'яті до вимикання комп'ютера.
 • Локальні, глобальні.
 • Провайдер - це фірма, яка надає послуги Іnternet.
 • RutaPlay, Рrompt, Lingvo тощо.
 • Художник, науковець, бухгалтер, музикант та ін.
 • Ручний, планшетний та барабанний.
 • Обсяг, швидкість обертання.
 • Натиснути кнопку Пуск/ Завершение роботи.
 • Це засіб, який призначений для перегляду іитернет-сторінок.
 • Струменевий.
 • F1-F12.

Міcrosoft Access

 • Назвіть хоча б один вид запитів, який ви знаєте.
 • Охарактеризуйте призначення форми в Міcrosoft Access.
 • Для чого призначені звіти Міcrosoft Access?
 • Які типи відношень у структурі баз даних ви знаєте?
 • Який тип даних треба установити у поле для введення довгих текстових даних?
 • Чи можна дані, збережені в форматі Ехсel, імпортувати в БД Access?

Відповіді:

 • Перехресний, запит на вибірку.
 • Об'єкт БД, який призначений для введення і відображення інформації в графічному вигляді.
 • Для відображення необхідної інформації, яка знаходиться в БД.
 • Один до одного, один до багатьох.
 • Поле Мемо.
 • Так, за допомогою функції Імпорт.

Міcrosoft Ехсel

 • Скільки аркушів за замовчуванням містить щойно створена книга Міcrosoft Ехсel?
 • Як можна швидко пронумерувати записи у книзі Міcrosoft Ехсel?
 • Як можна швидко змінити розміри рядка чи стовпчика Міcrosoft Ехсel?
 • Якщо в комірці А1 введено число 6, а в комірці В1-число 8, чому дорівнюватиме значення в комірці С1, у яку введено формулу: =А1*В1?
 • Які типи посилань у Міcrosoft Ехсel ви знаєте?
 • До якої категорії функцій належать функції Мінімум та Максимум?

Відповіді:

 • Три аркуші.
 • Скористатися функцією Автозаповнення.
 • Виділити, наприклад, стовпчик, натиснувши на його заголовок, підвести курсор до краю виділеного стовпчика та потягнути за маркер.
 • 48.
 • Абсолютні та відносні.
 • Статистичні.

Міcrosoft Word

 • Для визначення (встановлення) відстаней від тексту до країв сторінки треба...
 • Наведіть приклад назв гарнітур шрифтів, які ви знаєте.
 • Які типи списків, що використовуються в Міcrosoft Word, ви знаєте?
 • Охарактеризуйте поняття колонтитулу та його призначення.
 • Як за допомогою клавіатури зберегти документ Міcrosoft Word?
 • Скільки режимів перегляду документу, Міcrosoft Word ви знаєте і які саме?

Відповіді:

 • Вкладка Разметка Страницы / Поля.
 • Тіmes New Roman, Воок Аniqua, Verdana тощо.
 • Нумерований, маркований, багаторівневий.
 • Це повторювані елементи документа, розташовані в верхній або нижній частині сторінки.
 • Ctrl+S.
 • Звичайний та повноекранний, режим розмітки, режим Web-документа.