Учням

Права та обов'язки учнів 

Відповідно до ст. 20 Закону України «Про загальну середню освіту», учень - це особа, яка навчається і виховується в одному із загальноосвітніх навчальних закладів, зарахування до яких, як правило, здійснюється з 6 років.

Статус учнів як учасників навчально-виховного процесу у загальноосвітніх навчальних закладах, їх права та обов'язки визначаються Законом України «Про освіту», Законом України «Про загальну середню освіту» та іншими нормативно - правовими актами чинного законодавства України.

Відповідно до ст. 51 Закону України «Про освіту», основними правами учнів як учасників навчально-виховного процесу є:

 • право на навчання для здобуття відповідного освітнього рівня;
 • вибір навчального закладу, форми навчання та позакласних занять;
 • користування навчальною, науковою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою базою навчального закладу;
 • доступ до інформації в усіх галузях науки;
 • участь у олімпіадах, виставках, конкурсах і т.п.;
 • участь в об'єднаннях громадян (законодавством України передбачено створення молодіжних та дитячих громадських організацій, зокрема відповідно до Закону України «Про молодіжні та дитячі громадські організації», дитячі громадські організації - об'єднання громадян віком від 6 до 18 років, метою яких є здійснення діяльності, спрямованої на реалізацію та захист своїх прав і свобод, творчих здібностей, задоволення власних інтересів, які не суперечать законодавству, та соціальне становлення як повноправних членів суспільства, молодіжні громадські організації -- об'єднання громадян віком від 14 до 35 років, метою яких є здійснення діяльності, спрямованої на задоволення та захист своїх законних соціальних, економічних, творчих, духовних та інших спільних інтересів);
 • право на безпечні та нешкідливі умови навчання;
 • користування послугами закладів охорони здоров'я, засобами лікування, профілактики захворювань та зміцнення здоров'я;
 • право на захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують права або принижують їх честь і гідність;
 • право на безкоштовне регулярне підвезення до школи і зі школи рейсовим транспортом або транспортом підприємств, установ та організацій, для учнів, які проживають у сільській місцевості на відстані понад 3 км від школи;

Відволікання учнів в навчальний час для проведення заходів, не пов'язаних з навчанням, забороняється.

Обов'язками учнів, як учасників навчально - виховного процесу є:

 • дотримання законодавства, моральних та етичних норм;
 • систематичне та глибоке оволодіння знаннями, практичними навичками, підвищення загального культурного рівня;
 • дотримання Статуту та Правил внутрішнього розпорядку навчального закладу.

Інші обов'язки учнів можуть встановлюватися законодавством, положеннями про навчальні заклади та їх статутами.

Учні мають право:

 • на вибір форми навчання, факультативів, спецкурсів, позашкільних та позакласних занять;
 • на користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною та лікувально-оздоровчою базою навчального закладу;
 • на доступ до інформації з усіх галузей знань;
 • брати участь у різних видах науково-практичної діяльності: конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;
 • брати участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу;
 • брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу, дозвілля учнів (вихованців);
 • брати участь у добровільних самодіяльних об'єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;
 • на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, що порушують права або принижують їх честь, гідність;
 • на безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці;
 • на відпочинок під час перерв, в неділю, святкові та канікулярні дні.

Учні зобов'язані:

 • оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищувати загальнокультурний рівень;
 • дотримуватися вимог статуту, правил внутрішнього розпорядку;
 • бережливо ставитись до державного, громадського і особистого майна;
 • дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм;
 • брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством;
 • дотримуватися правил особистої гігієни;
 • піклуватися про своє здоров'я і безпеку свого життя і однокласників;
 • дотримуватись чистоти і порядку в приміщенні та на території закладу;
 • діяти на благо навчального закладу, піклуватися про честь і авторитет установи;
 • дотримуватись правил співдружності (поважати погляди та переконання інших людей, поважати жінок, дівчат, працівників навчального закладу, піклуватись про батьків, допомагати їм у веденні домашнього господарства);
 • дотримуватися ділового стилю одягу;
 • займатись самообслуговуванням, брати участь у суспільно-корисній праці з урахуванням віку, статі, фізичних можливостей, нормативів та вимог гігієни.

Учням забороняється:

 • допускати прояви грубості, вульгарності;
 • палити у приміщеннях і на території навчального закладу;
 • використовувати петарди;
 • вживати алкогольні вироби, наркотичні та токсичні речовини;
 • псувати державне, громадське та особисте майно.

Заохочення і покарання учнів:

Учні, які відзначилися у навчанні, праці заохочуються подякою з занесенням до особової справи, Похвальним листом "За відмінні успіхи у навчанні", Похвальною грамотою "За особливі успіхи у вивченні окремих предметів", цінними подарунками, туристичними путівками тощо.

По закінченні школи учні, які мають високий рівень навчальних досягнень, нагороджуються Похвальними грамотами, золотими і срібними медалями.

За рішенням виконкому для учнів, які мають високий рівень навчальних досягнень, та переможців олімпіад встановлюються учнівські стипендії.

У випадку порушення норм і правил поведінки, псування шкільного майна, навчального обладнання, не виконання внутрішнього розпорядку школи до учнів можуть застосовуватися такі міри дисциплінарного покарання:

 • зауваження вчителя;
 • зауваження чи догана директора школи;
 • догана директора школи у присутності всіх учнів;
 • направлення подання щодо порушника до підрозділу кримінальної міліції у справах неповнолітніх для вирішення питання про притягнення батьків (осіб, що їх замінюють) до адміністративної відповідальності та взяття на профілактичний облік у встановленому Законодавством порядку;
 • клопотання про позбавлення учня статусу школяра, виключення зі школи.

Рішення про позбавлення статусу школяра приймається на загальних зборах колективу з урахуванням думки органів учнівського самоврядування, громадської думки та погодження із відділом у справах сім'ї та молоді.

Учні, які порушили адміністративне право або вчинили злочин, за поданням правових органів ставляться на облік, як правопорушники, а в разі притягнення до кримінальної відповідальності - виключаються зі школи.

За нанесення умисних матеріальних збитків майну чи обладнанню учнями субсидарну матеріальну відповідальність несуть батьки або особи, які їх замінюють.

ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ 

Ø Учень приходить в школу за 15-20 хвилин до початку занять, чистий і охайний, займає своє робоче місце з першим дзвінком, готує все необхідне навчальне приладдя.

Ø Не можна приносити на територію школи з будь-якою метою і використовувати будь-яким способом вибухові, вогненебезпечні речовини; спиртні напої, сигарети, наркотики і інші одурманюючі засоби й отрути.

Ø Забороняється вживання непристойних виразів і жестів.

Ø Не можна без дозволу педагогів (за узгодженням з батьками) йти з школи та її території в урочний час.

Ø У разі пропуску занять до 3-х днів учень зобов'язаний пред'явити класному керівнику довідку або записку від батьків (осіб, що їх заміняють) про причину відсутності на заняттях. У разі пропуску більше трьох днів учень зобов'язаний представити довідку з медичної установи.

Ø Учень школи повинен проявляти пошану до старших, піклуватися про молодших. Школярі поступаються дорогою дорослим, старші - молодшим, хлопчики - дівчаткам.

Ø Поза школою поводяться скрізь і усюди так, щоб не принизити свою честь і гідність, не заплямувати добре ім'я школи.

Ø Учні бережуть майно школи, акуратно ставляться як до свого, так і до чужого майна, дотримуються чистоти і порядку на території школи.

Ø До учнів, які привласнили чужі речі, будуть застосовані дисциплінарні стягнення. У разі спричинення збитку чужому майну, батьки учнів, які заподіяли збиток, несуть матеріальну відповідальність.

Ø Фізична конфронтація, залякування і знущання є неприпустимими формами поведінки.

Ø Не дозволяється жувати гумку, користуватися плеєром і мобільним телефоном на уроках.

Ø Учень зобов'язаний виконувати домашні завдання в терміни, встановлені шкільною програмою.

Ø Щодня вести запис домашніх завдань в щоденнику, пред'являти його на першу вимогу вчителя.

ПОВЕДІНКА НА УРОКАХ

Ø Коли вчитель входить в клас, учні встають, вітаючи вчителя. Так само учні вітають будь-якого дорослого, який увійшов до класу під час занять, окрім уроків інформатики, коли учні працюють за комп'ютером.

Ø Під час уроку не можна шуміти, відволікатися самому і відволікати інших товаришів від занять розмовами, іграми й іншими справами, що не стосуються уроку.

Ø Якщо під час занять учню необхідно вийти з класу, то він повинен попросити дозволу у вчителя, піднявши руку.

Ø Якщо учень хоче поставити питання вчителеві або відповісти на питання вчителя, він піднімає руку.

Ø Під час уроку учень має право ставити питання вчителеві, якщо не зрозумів матеріал під час пояснення.

Ø Учень має право в коректній формі обстоювати свій погляд і свої переконання при обговоренні різних суперечливих і неоднозначних питань.

ПОВЕДІНКА УЧНІВ НА ПЕРЕРВАХ

Ø Під час перерви учень зобов'язаний:

v підтримувати чистоту і порядок на своєму робочому місці;

v вийти з класу, якщо попросить вчитель;

v підкорятися вимогам чергового учня чи учителя.

Час перерви - особистий час кожного учня. Він може його проводити по своєму розумінню, проте, не повинен заважати іншим.

Ø Під час перерви учні можуть вільно переміщатися по школі, окрім тих місць, де їм заборонено знаходитися в цілях безпеки (горище, підвал, кухня, фізична і хімічна лабораторії, майстерня, спортзал).

Ø Під час перерв забороняється бігати по сходах, поблизу вікон і в інших місцях, не пристосованих для ігор.

Ø Під час перерв забороняється штовхати один одного, кидатися предметами і застосовувати фізичну силу.

Ø У школі категорично забороняється тютюнопаління.

Ø Категорично заборонено самовільно розкривати вікна, сидіти на підвіконнях чи виглядати у відкриті вікна.

Ø На перервах школярі можуть звернутися до свого класного керівника, чергового учителя, дирекції школи за допомогою, якщо проти них здійснюються протиправні дії.

ПОВЕДІНКА УЧНІВ В ЇДАЛЬНІ

Ø Під час обіду в їдальні належить дотримуватися хороших манер і поводитися пристойно.

Ø Учні повинні шанобливо ставитись до працівників їдальні.

Ø Учні приходять в їдальню після закінчення уроку у визначений час.

Ø Розмовляти під час обіду слід неголосно, щоб не турбувати тих, хто їсть поряд.

Ø Вживати їжу і напої, придбані тільки в їдальні.

Ø Учні прибирають стіл після вживання їжі.

Ø Учні дбайливо ставляться до майна шкільної їдальні.

Ø Учні мають право взяти в їдальню принесений з дому сніданок.

Ø Забороняється приходити в їдальню у верхньому одязі.

Ø Забороняється виносити їжу з їдальні.


ПРАВИЛА ДОРОЖНЬОГО РУХУ

 • Під час переходу дороги спочатку подивіться ліворуч, потім - праворуч.
 • Ніколи не перебігайте дорогу перед транспортом, що наближається.
 • Якщо немає тротуару, іти можна узбіччям назустріч руху транспорту.
 • Не влаштовуйте ігри на проїжджій частині.
 • Не катайтеся на проїжджій частині на велосипеді. Їздити на велосипеді по проїжджій частині дозволяється лише з 14 років.
 • Переходити проїжджу частину вулиці потрібно пішохідними переходами, у тому числі, що позначені дорожніми знаками.
 • Під час переходу вулиці потрібно керуватися сигналами світлофора чи регулювальника.
 • Якщо наближається машина з увімкненим проблисковим маячком або спеціальним звуковим сигналом, пішоходи повинні утриматись від переходу проїжджої частини.
 • Пішоходи, які не встигли закінчити перехід, повинні перебувати на «острівці безпеки» або лінії, що розділяє транспортні потоки протилежних напрямків. Продовжувати перехід можна, лише переконавшись у безпеці подальшого руху.
 • Небезпечно стояти в першому ряду при очікуванні транспорту: коли до зупинки підходить транспорт, юрба може виштовхнути під колеса.
 • Трамвай, що зупинився, обходять лише спереду (у цьому випадку видно зустрічний трамвай) і лише пішохідним переходом. Тролейбус (автобус, маршрутне таксі) необхідно обходити позаду і тільки пішохідним переходом.

Дотримуючись правил безпеки, ви зберігаєте своє здоров'я і своє життя!

Пам'ятка на осінні канікули

 • Для руху пішоходів служать тротуари та пішохідні доріжки, а там, де їх немає, пішоходи можуть йти по узбіччю.
 • Переходити проїжджу частину потрібно тільки по підземному переході, пішохідному містку, по «зебрі», при наявності знаку «пішохідний перехід».
 • Автобуси та тролейбуси потрібно обходити ззаду, трамваї - спереду.
 • Не грайтесь поблизу дороги.
 • Не торкайтесь обірваних проводів: вони можуть бути під напругою, а це смертельно небезпечно.
 • Не залишайте без нагляду газо- та електроприлади.
 • Ніколи не вживайте до їжі гриби зі зміненим зовнішнім виглядом. Пам'ятайте, що у кожного їстівного гриба є отруйний двійник.
 • Не грайтеся з бродячими кішками та собаками. Вони можуть бути поширювачами інфекційних захворювань.
 • Не грайтеся петардами та не робіть самопалів! Це небезпечно для життя!

Увага! Під час канікул відповідальність за життя та здоров'я дітей несуть батьки!

Правила

безпеки життєдіяльності

під час проведення екскурсій

 • Бути уважним під час екскурсії, не відволікатися самому та не відволікати інших зайвими розмовами.
 • Знати та виконувати правила дорожнього руху, правила поведінки в громадських місцях, транспорті.
 • Збір організовується біля школи у зазначений вчителем час.
 • Заборонено брати на екскурсію гострі та ріжучі предмети, вибухонебезпечні та пожежонебезпечні предмети.
 • Всі переміщення учні здійснюють за вказівкою вчителя.
 • Під час пересування в громадському транспорті, знаходячись на зупинці необхідно:
 • триматися тільки групою, не штовхатися, не шуміти;
 • бути уважними та ввічливими відносно один одного та до пасажирів;
 • посадку та висадку виконувати за вказівкою вчителя;
 • поступатися місцем старшим та інвалідам.
 • У випадку погіршення стану здоров'я або інших негараздів потрібно звернутися до вчителя.
 • Залишати місце проведення екскурсії учень має право тільки разом з вчителем. Учні організованою групою повертаються до школи.
 • Повернувшись до місця початку екскурсії (школи) учні повинні підійти до вчителя та спитати дозволу залишити групу.

· Забороняється:

 • залишати місце екскурсії, заважати слухати екскурсантам;
 • залишати на місці екскурсії будь-яке сміття;
 • слухати плеєр, вмикати телефон.

Пам'ятай! Від твоєї дисциплінованості, відповідального ставлення до вимог безпеки залежить, як твоє життя та здоров'я, так і життя та здоров'я оточуючих тебе людей!

ПАМ'ЯТКА

«Бережи життя і здоров'я»

· Будь уважним на дорогах міста. Дотримуйся правил безпеки в домі, школі.

· Не чіпай незнайомих вибухово-небезпечних предметів. Гра з петардами і фейерверками призводить до травм і опіків.

· Виконуй правила поводження з побутовими електроприладами та газовою плитою.

· Не пробуй на смак недоброякісні та підозрілі продукти, хімічні речовини.

· Будь насторожі при спілкування з незнайомими людьми.

· Паління, токсикоманія, наркоманія та вживання алкоголю - негативне в розвитку та життєдіяльності організму.