Практична робота 

«Програмування циклічних обчислень» 

Мета уроку:

Навчальна: систематизувати, узагальнити і перевірити знання вміння та навички запису мовою програмування алгоритмів з використанням циклу з передумовою, циклу з післяумовою, циклу з лічильником;

розвивати: логічне мислення, інформаційну культуру, пізнавальні інтереси учнів;

виховувати: активність, увагу, дисциплінованість, взаємодопомогу, інтерес до предмета і навчання.

Обладнання та матеріали: персональні комп'ютери, мультимедійний проектор, інтерактивна дошка, програмне забезпечення Delphi 7, програмне забезпечення NetOpSchool, програмне забезпечення SMART Notebook 11, опорні конспекти, картки із завданнями.

Тип уроку: урок практичного застосування знань, навичок й умінь.

Хід уроку

І. Організаційний етап (1-2 хв).

ІІ. Актуалізація опорних знань. Перевірка домашнього завдання (5 хв.)

(Учень, який першим відповідає на запитання, отримує 1 бал.)

· На інтерактивній дошці учням пропонується розгадати анаграми із основними термінами та поняттями.

  • Для реалізації виконання блоку вказівок декілька разів використовують базову структуру ...(повторення) ;
  • Фрагмент алгоритму, що складається з команд, які можуть бути виконані більше одного разу, називається ... (цикл);
  • Одноразове виконання тіла циклу - ... (ітерація).
  • Операція знаходження цілої частини від ділення (div)
  • Операція знаходження остачі від ділення (mod)

· Встановити відповідність:

Цикл з лічильником

While...do

Цикл з передумовою

Repeat...until

Цикл з післяумовою

For...to...do

3. Обрати правильну відповідь:

1). Якщо умова у вказівці повторення while приймає значення False, то тіло циклу (обведіть правильну відповідь):

а) виконується один раз;

б) не виконується жодного разу;

в) наступає "зависання".

2). Якщо умова у вказівці повторення repeat-until приймає значення True, то тіло циклу:

а)виконується один раз;

б)не виконується жодного разу;

в)наступає "зависання".

3). У яких вказівках повторення збільшення (зменшення) лічильника циклу на 1 передбачено (встановіть стрілками відповідність):

while...do

автоматично

repeat...until програмістом

for...to..do

4.Обрати правильну відповідь:

(Учні поділяються на групи по 4)

Завдання 1 групі

В якому випадку, при n=4, тіло циклу буде виконуватись скінчене число разів

a) while n<=5 do

begin

P:=P-n;

n:=n+1

end;

б) while n>=5 do

begin

P:=P-n;

n:=n+1;

end;

в) while n>=4 do

begin

P:=P-n;

n:=n+1;

end;

Завдання 2 групі

В якому випадку, при n=4, тіло циклу не виконається жодного разу

a) while n<=5 do

begin

P:=P-n;

n:=n+1

end;

б) while n>=5 do

begin

P:=P-n;

n:=n+1;

end;

в) while n>=4 do

begin

P:=P-n;

n:=n+1;

end;

Завдання 3 групі

В якому випадку, при n=4, наступить "зациклення"

a) while n<=5 do

begin

P:=P-n;

n:=n+1

end;

б) while n>=5 do

begin

P:=P-n;

n:=n+1;

end;

в) while n>=4 do

begin

P:=P-n;

n:=n+1;

end;

5. Обговорення проблем, які виникли при виконанні проектів із домашнього завдання.

ІІІ. Повідомлення теми, цілей і завдань уроку.(1-2 хв.)

ІV. Виконання завдань практичної роботи.

І Варіант

Низький рівень

Запишіть загальний вигляд команди циклу з лічильником.

Середній рівень

Вкажіть значення змінної a, яке відповідає результату виконання вказівки повторення

a:=4; i:=l; while і>1 do begin a:=a+l/i; i:=i-l; end; _________

Достатній рівень

Створіть проект знаходження суми цілих додатних чисел, кратних k і менших а.

а. відкрийте середовище Turbo Delphi 2007 і створіть новий проект;

б. розмістіть на формі елементи керування за зразком:


в. створіть обробник події OnClick для кнопки Button1, що знаходить суму цілих додатних чисел, кратнихk і менших а в окремому вікні;

г. протестуйте проект, підставивши значення:

1) k=3, a=10,

2) k=6, a=15,

3) k=10, a=63;

д. збережіть виконуваний файл проекту в своїй папці під назвою «Практична робота №5_1»

Високий рівень

Коли студенту було а років, він вирішив створити особистий пенсійний рахунок. Щороку він вносив певну суму S під відсоткову ставку v до досягнення ним віку b. Створіть проект знаходження суми, яка буде на рахунку після закінчення терміну.

а. відкрийте середовище Turbo Delphi 2007 і створіть новий проект;

б. розмістіть на формі елементи керування за зразком:

Для виведення результатів використайте інструмент ListBox1.

ListBox1.Items.Clear - процедура очищення списку;

ListBox1.Items.Add ('Новий рядок') - процедура виведення нового рядка;

FloatToStrF(s1,ffFixed,10,2)) - виведення дійсних чисел з точністю 2 знаки після коми.

в. створіть обробник події OnClick для кнопки Button1, що знаходить суму, яка є на рахунку після досягнення віку b;

г. збережіть виконуваний файл проекту в своїй папці під назвою «Практична робота №5_2»

ІІ Варіант

Низький рівень

Запишіть загальний вигляд команди циклу з передумовою.

Середній рівень

Вкажіть значення змінної b, яке відповідає результату виконання вказівки повторення

b:=l; i:=l; repeat i:=i+l; b:=b+i until i>3; ______________

Достатній рівень

Створіть проект знаходження добутку цілих додатних чисел менших kзаданих формулою а:=3a-2.

а. відкрийте середовище Turbo Delphi 2007 і створіть новий проект;

б. розмістіть на формі елементи керування за зразком:

в. створіть обробник події OnClick для кнопки Button1.

г. протестуйте проект, підставивши значення:

1) k=10, a=2,

2) k=15, a=6,

3) k=18, a=18;

д. збережіть виконуваний файл проекту в своїй папці під назвою «Практична робота №5_1»

Високий рівень

Коли студенту було а років, він вирішив створити особистий пенсійний рахунок. Щороку він вносив певну суму S під відсоткову ставку v до досягнення ним віку b. Створіть проект знаходження суми, яка буде на рахунку після закінчення терміну.

а. відкрийте середовище Turbo Delphi 2007 і створіть новий проект;

б. розмістіть на формі елементи керування за зразком:

Для виведення результатів використайте інструмент ListBox1.

ListBox1.Items.Clear - процедура очищення списку;

ListBox1.Items.Add ('Новий рядок') - процедура виведення нового рядка;

FloatToStrF(s1,ffFixed,10,2)) - виведення дійсних чисел з точністю 2 знаки після коми.

в. створіть обробник події OnClick для кнопки Button1, що знаходить суму, яка є на рахунку після досягнення віку b;

г. збережіть виконуваний файл проекту в своїй папці під назвою «Практична робота №5_2»

ІІІ Варіант

Низький рівень

Запишіть загальний вигляд команди циклу з післяумовою.

Середній рівень

Вкажіть значення змінної m, яке відповідає результату виконання вказівки повторення

m:=0; for i:=10 downto 6 do m:=m+l; ______________

Достатній рівень

Створіть проект знаходження кількості членів геометричної прогресії на проміжку [а,b], у якої перший член a, знаменник k.

а. відкрийте середовище Turbo Delphi 2007 і створіть новий проект;

б. розмістіть на формі елементи керування за зразком:

в. створіть обробник події OnClick для кнопки Button1.

г. протестуйте проект, підставивши значення:

1) k=10, a=2,

2) k=15, a=6,

3) k=18, a=18;

д. збережіть виконуваний файл проекту в своїй папці під назвою «Практична робота №5_1»

Високий рівень

Коли студенту було а років, він вирішив створити особистий пенсійний рахунок. Щороку він вносив певну суму S під відсоткову ставку v до досягнення ним віку b. Створіть проект знаходження суми, яка буде на рахунку після закінчення терміну.

а. відкрийте середовище Turbo Delphi 2007 і створіть новий проект;

б. розмістіть на формі елементи керування за зразком 

Для виведення результатів використайте інструмент ListBox1.

ListBox1.Items.Clear - процедура очищення списку;

ListBox1.Items.Add ('Новий рядок') - процедура виведення нового рядка;

FloatToStrF(s1,ffFixed,10,2)) - виведення дійсних чисел з точністю 2 знаки після коми.

в. створіть обробник події OnClick для кнопки Button1, що знаходить суму, яка є на рахунку після досягнення віку b;

г. збережіть виконуваний файл проекту в своїй папці під назвою «Практична робота №5_2»

Звіт учнів про роботу і теоретичне обгрунтування отриманих результатів.

V. Підсумки уроку.

Обговорення, які труднощі виникали в ході роботи. Оцінювання робіт проводять учні з високим рівнем знань.

VI. Повідомлення домашнього завдання.

Учні обмінюються варіантами.