Тема уроку: Практична робота «Створення об'єктно-орієнтованої програми, що відображає вікно повідомлення»

Мета уроку:

Навчальна: сформувати практичні навички створення і використання найчастіше застосовуваних елементів керування на формі Windows-програми; формувати уміння використовувати отримані знання в різних ситуаціях при роботі за комп'ютером;

розвивати: навички самостійної роботи, логічне мислення, пізнавальні інтереси учнів;

виховувати: активність, увагу, дисциплінованість, інформаційну культуру, інтерес до предмета і навчання, дбайливе ставлення до комп'ютерної техніки.

Обладнання та матеріали: персональні комп'ютери, мультимедійний проектор, інтерактивна дошка, презентація, програмне забезпечення Lazarus, програмне забезпечення NetOpSchool, програмне забезпечення SMART Notebook 11, опорні конспекти, картки із завданнями.

Тип уроку: урок практичного застосування знань, навичок й умінь.

Хід уроку

І. Організаційний етап (1-2 хв).

ІІ. Мотивація навчальної діяльності (1-2 хв.)

Розпочнемо наш урок зі слів відомого французького філософа

«Освіта - скарб; праця - ключ до нього»

П. Буас

Нещодавно ви розпочали вивчення однієї із найскладніших та найважливіших тем курсу інформатики «Алгоритмізація та програмування».

Жодна галузь людської діяльності не може обійтися без комп'ютерів. Вся ж цінність комп'ютера в програмах, які на ньому встановлені. Програміст - це одна з найперспективніших професій. Це зрозуміло - програмами користуються всі, а написати їх можуть одиниці. Ось за цими одиницями і полюють кращі вітчизняні та зарубіжні компанії.

Тому саме тепер у вас є можливість виявити в собі здібності і в майбутньому здобути престижну професію.

ІІІ. Повідомлення теми, цілей і завдань уроку.(1-2 хв.)

ІV. Актуалізація опорних знань. (10 хв.)

(Учні об'єднуються у три групи.Група, яка відповідає правильно та першою отримує 1 бал.)

· На інтерактивній дошці учням пропонується розгадати анаграми із основними термінами та поняттями.

 • Середовище програмування ...(Lazarus) ;
 • Вікно, на якому розміщуються інші елементи керування ... (Form);
 • Напис - ... (Label);
 • Кнопка - (Button).

· Встановити відповідність:

· Завдання «Знайди помилку».

Учні об'єднуються у три групи та знаходять помилку у своєму завданні

V. Виконання завдань практичної роботи.

Практична робота поділена на три етапи. Після кожного етапу здійснюється перевірка виконання завдань. Оцінювання робіт проводять учні.

Хід роботи

І. Розміщення елементів керування на формі (3 бали). (5-10 хв.)

 • Відкрийте новий проект.
 • Додайте на форму компонент Label, у вікні Інспектор об'єктів змініть його значення властивостей:
 • Caption - «Моя програма»;
 • Color - clBlue;
 • Font - шрифт: Comic Sans MS, розмір: 14; колір: білий.
 • Додайте на форму кнопку Button. Змініть значення властивості Caption кнопки на «Виконати».

II. Написання процедур обробки подій (5 балів) (15 хв.)

 • Створіть процедуру обробки події для кнопки Button1.
 • Запишіть оператори, які змінюють колір фону форми на червоний і видають вікно повідомлення про виконану дію:

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);

begin

Form1.Color := clRed;

ShowMessage('Змінився колір форми');

end;

 • Додайте до програмного коду оператори, що змінять колір напису на зелений та виведуть вікно повідомлення "Змінився колір форми":

Label1.Color := clGreen;

ShowMessage('Змінився колір фону');

 • Запишіть команду, яка змінить заголовок форми на «Практична робота».
 • Запрограмуйте виведення вікна повідомлення «Кінець» після виконаної дії.
 • Після запуску проекту випробуйте дію командної кнопки і переконайтеся, що кожна виконана дія супроводжується відповідним повідомленням. Збережіть проект у папці Практична робота 1 на робочому столі.
 • Повідомте вчителя про завершення роботи.

Додаткове завдання:

 • Додайте оператор, який встановить значення ширини форми 500 пікселів.
 • Запрограмуйте виведення вікна повідомлення «Змінилася ширина» після виконаної дії.
 • Додайте оператор, який змінить колір напису на зелений.
 • Запрограмуйте виведення вікна повідомлення «Зміна кольору напису» після виконаної дії.

Лістинг програми для перевірки практичної роботи.

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);

begin

Form1.Color:=clred;

ShowMessage('Змінився колір форми');

Label1.Color:=clGreen;

ShowMessage('Змінився колір фону');

Form1.Caption:='Практична робота';

ShowMessage('Кінець') ;

end;

end.

Фізкультпауза (1 хв)

Якщо учні погоджуються, то піднімаються, інакше роблять вправи для очей

 • Чи згодні ви, що текстовий документ може містити картинки (так)
 • Чи згодні ви, що відеофайли мають розширення txt (ні)
 • Чи згодні ви, що графічні файли можуть мати розширення jpg (так)
 • Чи згодні ви, що середовище Lazarus призначене для монтажу відеофільмів (ні)
 • Чи згодні ви, що монітор - це пристрій виведення (так)
 • Чи згодні ви, що інформатика - цікавий та важливий предмет (так)

ІІІ. Тестування (3 бали)

 1. Вкажіть на вікно Форми у середовища Lazarus
 2. Вкажіть на вікно Інспектор об'єктів у середовища Lazarus
 3. Що таке елемент керування?
 • Події, які можуть виникати внаслідок деяких дій користувача
 • Програмна оболонка для системи програмування
 • Візуальний об'єкт із заданим набором властивостей і методів
 • Набір меню, панелей і вікон 

   4.     Установіть відповідність між властивостями і значеннями, яких вони можуть набувати

 • form1.Color :=                                             500
 • form1.Caption :=                                         clRed
 • form1.Width :=                                            'My program'

   5.   Де у середовищі Lazarus програміст розташовує всі об'єкти Палітри компонентів?

 • У вікні коду
 • У меню
 • На формі
 • У вікні Інспектор об'єктів

   6.   Вкажіть послідовність дій, яку потрібно виконати, щоб створити процедуру обробки події для певного компонента.

 • Виділити компонент
 • Двічі клацнути в рядку з назвою потрібної події
 • У вікні Інспектор об'єктів перейти на вкладку Події

Звіт учнів про роботу і теоретичне обґрунтування отриманих результатів.

VI. Повідомлення домашнього завдання.

https://padlet.com/mira5/7pkzmklmmkkj

Учні виконують завдання і скріншоти розміщують на віртуальній дошці. В разі потреби консультуються з вчителем, залишаючи повідомлення.

Низький рівень.

Створіть проект, на формі якого розмістіть кнопку із заголовком «Виконати» та написом «Домашнє завдання».

Середній рівень

При наведенні вказівника миші на напис з'являється підказка з вашим прізвищем.

Достатній рівень.

Виконання проекту відкриє вікно синього кольору із заголовком «Я вчуся програмувати», розмірами 300 на 300 пікселів.

Високий рівень

Ліва межа форми після виконання проекту знаходиться на відстані 300 пікселів від лівої межі екрана, а верхня - на відстані 400 пікселів від верхньої межі екрана.

V. Підсумки уроку.

Учні пишуть свої враження на віртуальній дошці (https://padlet.com/mira5/aoeml1lw4uhi)

 • було цікаво...
 • було важко...
 • тепер я можу...
 • у мене вийшло ...

Додаткові вправи

https://learningapps.org/2708702

http://learningapps.org/2715742

https://learningapps.org/2754117

https://learningapps.org/2754521