Тема: Практична робота «Розв'язування задач на обчислення»

Мета:

  • навчальна: формувати вміння розробляти таблиці із використанням посилань різних типів;
  • розвивальна: розвивати вміння використовувати отримані знання в різних ситуаціях під час роботи за комп'ютером;
  • виховна: виховувати інформаційну культуру, дбайливе ставлення до комп'ютерної техніки.

Тип уроку: застосування знань, умінь та навичок.

Основні терміни та поняття: формула, абсолютні, відносні, мішані посилання.

Обладнання та наочність: дошка, мультимедійний проектор, комп'ютери з підключенням до мережі Інтернет, підручник, навчальна презентація.

Програмне забезпечення: Табличний процесор, браузер.

Хід уроку

І. Організаційний етап

  • привітання
  • перевірка присутніх
  • перевірка готовності учнів до уроку
  • оголошення теми уроку

II. Актуалізація опорних знань

Вправа «Мікрофон»

─ Для чого призначені електронні таблиці? (Відповідь: для обробки табличної інформації.)

─ Назвіть основні об'єкти табличного процесора. (Відповідь: книга, аркуш, електронна таблиця, рядок, стовпець, клітинка, діапазон клітинок, діаграма.)

─ Діти, давайте з'ясуємо в яких сферах життя людини можуть знадобитися знання про ТП Excel?(Відповідь: на підприємствах та виробництві, розрахунок податків, заробітної платні, облік кадрів і витрат, в усіх сферах людської діяльності).

─ Бачите яка широка різноманітність використання цієї програми, як багато життєвих задач можна розв'язати та зекономити свій час.

Використання методичного прийому «Снігова грудка». Перший учень говорить слово, яке стосується даної теми, другий говорить речення з використанням цього слова, третій ставить запитання до сказаного, четвертий дає відповідь на поставлене запитання.

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності

- Ви, напевне, вже хочете спробувати застосувати здобуті знання на практиці.

- А щоб було цікаво нам працювати протягом нашої теми пропоную виконати проект на тему: «Excel допомагає людям?».

IV.Формування вмінь та навичок

- Робота над проектом включатиме в себе виконання практичних завдань по мірі вивчення нового матеріалу плюс оформлення звіту.

І тема: «Галузі застосування Excel» звіт оформити у вигляді відео створене засобами Кіностудії.

ІІ тема: «Чи здатен Excel допомогти математику?» звіт оформлена у вигляді презентації Power Point.

ІІІ тема: «Електронний довідник Табличний процесор Excel» звіт оформити у вигляді текстового документа.

1 етап. Планування.

Створення проектних груп, вибір тем.

─ Роботи в нас багато, тож поділимося на групи, щоб кожен зміг продуктивно попрацювати.

─ Оберіть з кошика геометричну фігуру (кола, квадрати, трикутники).

Вчитель оголошує склад груп.

─ Ви вже знаєте склад груп, представників груп прошу обрати теми проекту.

Учні першої групи(кола) отримують тему «Галузі застосування Excel»

Учні другої групи (квадрати)- «Чи здатен Excel допомогти математику?»

Учні третьої групи(трикутники) випало скласти електронний довідник учня «Табличний процесор Excel»

─ Отож питання обрані, поставлені завдання - час їх виконувати. Але перед початком виконання зверніть увагу на листки оцінювання результатів, при виконанні завдань керуйтеся вказівками щодо виконання проекту

─ Комп'ютер для нас - це не тільки розвага, але і інструмент для серйозної роботи. Тому ми повинні пам'ятати і дотримувати правила поведінки і техніки безпеки при роботі з ЕОМ.

─ Я оголошую початок другого етапу виконання практичних завдань з теми «Види посилань», яку ми вивчали на минулому уроці. Будь ласка приступайте до роботи.

2 етап. Виконання практичних завдань групами.

Завдання1.Кожній групі запропоновано виконати інтерактивні завдання, що розміщені на сайті LearningApps.net правильне виконання оцінюється в 5 балів.

Між виконанням завдань учням пропонується виконати вправи для очей.

Вправи виконуються сидячи в зручній позі, хребет прямий, очі відкриті погляд - прямо, відвернувшись від комп'ютера.

1. Погляд спрямовувати вліво-вправо, вправо-прямо, вгору-прямо, додолу-прямо без затримки в кожному положенні.Повторити 5 разів і 5 разів у зворотному напрямі.

2. Закрити очі на рахунок «раз-два», відкрити очі і подивитися на кінчик носа на рахунок «три-чотири».

3. Кругові рухи очей: до 5 кругів вліво і вправо.

Завдання 2. Розв'язування задач з теми «Види посилань» індивідуально.

Учні сідають за свої робочі місця та відкривають файли-заготовки завдань у відповідності вибраної теми проекту. Хто впорається раніше - заробляє додатковий бал до команди проходячи тестування на тему «Види посилань»

Задача І.

Початковий рівень

1.Створити і зберегти у своїй папці наступну електронну таблицю: 

2.Встановити відповідні формати даних та вирівнювання у комірках.

3.У порожні комірки занести формули для обчислення спожитої електроенергії по кожній квартирі та всього.Достатній рівень

1.Додати формули для обчислення вартості спожитої електроенергії за формулою:

Вартість= кВт.год * Вартість 1 кВт/години

Використати автозаповнення і види посилань.

Високий рівень

Побудувати гістограму спожитої електроенергії за адресами.

Ряди даних і категорії повинні мати змістовні підписи

Задача ІІ.

Початковий рівень

1.Створити і зберегти у своїй папці наступну електронну таблицю: 

2.Встановити відповідні формати даних та вирівнювання у комірках.

3.У порожні комірки занести формули для обчислення кількості днів перебування книги у читача та їх середнє значення.

Достатній рівень

1.Додати формули для обчислення вартості спожитої електроенергії за формулою:

Сума до сплати = Кількість днів * Сплата за один день користування

3.Використати автозаповнення і види посилань.

Високий рівень

Побудувати лінійчату діаграму перебування (кількість днів) книг у читачів.

Ряди даних і категорії повинні мати змістовні підписи.

3 етап. Оцінювання проміжних результатів роботи над проектом.

VIІ. Підсумки уроку

Вправа «Рефлексивний екран».

Учні по черзі висловлюють одним реченням ставлення до проведеного уроку, вибираючи початок фрази з рефлексивного ­екрану.

Рефлексивний екран

• На уроці я дізнався... • На уроці я навчився...

• На уроці було цікаво... • На уроці в мене вийшло...

• На уроці було важко... • На уроці я зміг...

• На уроці я виконував завдання... • На уроці я спробую...

• На уроці я зрозумів, що... • Тепер я можу...

• На уроці я відчув, що... • Мене здивувало...

• На уроці я набув... • Заняття дали мені для життя...

VІІI. Домашнє завдання

Підручник § 14 ст. 81-82