Практична робота 

«Використання підпрограм» 

Додайте текст тут.Мета уроку:

Навчальна: систематизувати, узагальнити і перевірити знання вміння та навички запису мовою програмування алгоритмів з використанням підпрогам;

розвивати: логічне мислення, інформаційну культуру, пізнавальні інтереси учнів;

виховувати: активність, увагу, дисциплінованість, взаємодопомогу, інтерес до предмета і навчання.

Обладнання та матеріали: персональні комп'ютери, мультимедійний проектор, інтерактивна дошка, програмне забезпечення Delphi 7, програмне забезпечення NetOpSchool, програмне забезпечення SMART Notebook 11, опорні конспекти, картки із завданнями.

Тип уроку: урок практичного застосування знань, навичок й умінь.

Хід уроку

І. Організаційний етап (1-2 хв).

II. Перевірка домашнього завдання (2 хв)

Аналіз помилок в задачах, які учні попередньо завантажили в додаток ClassRoom

ІIІ. Актуалізація опорних знань. (5 хв.)

(Учень, який першим відповідає на запитання, отримує 1 бал.)

· На інтерактивній дошці учням пропонується розгадати анаграми із основними термінами та поняттями.

  • Вид підпрограми ...(процедура) ;
  • Вид підпрограми ...(функція) ;
  • Функція знаходження кореня - ... (SQRT).
  • Функція знаходження модуля - ... (ABS).
  • Функція знаходження квадрата - ... (SQR).
  • Переведення тексту в ціле число - (StrToInt).
  • Переведення дійсного числа в текст - (FloatToStr).

· Встановити відповідність. Використовується інтерактивна вправаідбір ключового слова):..

· Учням пропонується знайти помилки в записі процедури та функції.

procedure vidr(a,b,c,d:Real; var l:real):integer;

begin

l:=sqrt(sqr(a-c)+sqr(b-d));

end;

function vidr(a,b,c,d,l:Real;);

begin

l:=sqrt(sqr(a-c)+sqr(b-d));

end;

ІV. Виконання завдань практичної роботи.

І Варіант

Низький рівень

Запишіть загальний вигляд процедури з аргументами і з результатами.

Середній рівень

Вкажіть номер функції, яка описана правильно:


а) function Suma(N:integer):integer;

var s:integer;

begin

for N:=l to N do S:=S+N;

end;

в) function Suma(N:integer):integer;

var S: integer;

begin

S=0;

For N:=l toN do S:=S+N;

Suma:=S;

end;
б) function Suma(N:integer); var S: integer;

begin

for N:=l to N do S:=S+N;

Suma:=S;

end;


Достатній рівень

Знайдіть довжину ламаної ABCD з ланками AB, ВС, CD, точки задані координатами, A(0,0), В(1,3), C(4,6), D(-4,6) (довжина ламаної визначається за формулою).

Створіть проект знаходження довжини ламаної за чотирма точками.

Інструктивна картка:

а. відкрийте середовище Turbo Delphi 2007 і створіть новий проект;

б. розмістіть на формі елементи керування за зразком:

в. створіть обробник подій OnClick для кнопки Button1, що знаходить довжину ламаної в окремому вікні;

г. протестуйте проект, підставивши значення A(0,0), В(1,3), C(4,6), D(-4,6)

д. порівняйте результат виконання проекту та відповідь при математичному обчисленні площі;

е. збережіть виконуваний файл проекту в своїй папці під назвою "Практична робота №4".

Високий рівень

Створіть проект, у якому для заданого цілого трицифрового числа визначається, чи є одночасно простим саме число і число, записане тими самими цифрами, взятими у зворотному порядку. Використайте функцію для визначення того, чи є число простим.

Інструктивна картка:

а. відкрийте середовище Turbo Delphi 2007 і створіть новий проект;

б. розмістіть на формі елементи керування за зразком:

в. створіть обробник подій OnClick для кнопки Button1, що знаходить, чи просте саме число і число, записане тими самими цифрами, взятими у зворотному порядку;

г. протестуйте проект, підставивши значення відомі наперед;

д. порівняйте результат виконання проекту та відповідь при матемачному обчисленні площі;

е. збережіть виконуваний файл проекту в своїй папці під назвою "Практична робота №4".

ІІ Варіант

Низький рівень

Запишіть загальний вигляд функції з аргументами і з результатами.

Середній рівень

Вкажіть номер процедури, яка описана правильно:


1)procedure dovgyna;

var c:real;

c:=2*Pi*r;

2) procedure dovgyna;

c:=2*Pi*r;3)procedure dovgyna (r:real;var c:real);

begin

c:=2*Pi*r;

end;


Достатній рівень

Знайдіть площу чотирикутника ABCD з сторонами AB=13см, ВС=14 см, CD=8см, DA=17см і довжиною діагоналі АС=15см, (площа чотирикутника дорівнює сумі площ трикутників).

Створіть проект знаходження площі чотирикутника за чотирма сторонами та діагоналлю.

Інструктивна картка:

а. відкрийте середовище Turbo Delphi 2007 і створіть новий проект;

б. розмістіть на формі елементи керування за зразком:

в. створіть обробник подій OnClick для кнопки Button1, що знаходить площу чотирикутника в окремому вікні;

г. протестуйте проект, підставивши значення AB=13см, ВС=14 см, CD=8см, DA=17см і АС=15см;

д. порівняйте результат виконання проекту та відповідь при математичному обчисленні площі;

е. збережіть виконуваний файл проекту в своїй папці під назвою "Практична робота №4".

Високий рівень

Створіть проект, у якому для заданого цілого трицифрового числа визначається, чи є одночасно простим саме число і число, записане тими самими цифрами, взятими у зворотному порядку. Використайте функцію для визначення того, чи є число простим.

Інструктивна картка:

а. відкрийте середовище Turbo Delphi 2007 і створіть новий проект;

б. розмістіть на формі елементи керування за зразком:

в. створіть обробник подій OnClick для кнопки Button1, що знаходить, чи просте саме число і число, записане тими самими цифрами, взятими у зворотному порядку;

г. протестуйте проект, підставивши значення відомі наперед;

д. порівняйте результат виконання проекту та відповідь при матемачному обчисленні площі;

е. збережіть виконуваний файл проекту в своїй папці під назвою "Практична робота №4".

Звіт учнів про роботу і теоретичне обгрунтування отриманих результатів.

V. Підсумки уроку.

Обговорення, які труднощі виникали в ході роботи. Оцінювання робіт проводять учні з високим рівнем знань.

VI. Повідомлення домашнього завдання.

Учні обмінюються варіантами.